0
مجموع0 ریال
 x 

سبدخریدخالی است!

مجموع0 ریال


 

Rice Farms HQ Wallpapers  HQ Wallpapers1
نتایج 1 تا 13 از کل 13 نتیجه
os1_20180322144125082

چای ویژه نیوشا

240.000 ریال
این چای مخلوطی است از چای های کلکته و سیلان که با فرمول ویژه ای ترکیب گردیده اند و عطر و رنگ و طعم خاص و به یادماندنی آن قطعاً مورد پسند مصرف کنندگان واقع خواهد شد.درتهیه این محصول ازهیچگونه اسانس وعطر مصنوعی استفاده ...
a

چای شکسته آسام و سیلان نیوشا

260.000 ریال
این محصول از مخلوط برترین چای های شکسته سیلان و آسامی که با فرمولی خاص و ویژه با هم ترکیب شده اند، تهیه شده است. وزن آن 450 گرم است و هیچ نوع عطر یا اسانسی به این محصول اضافه نشده است. چای آسام به کار برده شده در این ...
os1_20180322144251044

چای اصیل ایرانی نیوشا

130.000 ریال
انواع چای های خالص در بسته بندی های گوناگون بصورت کیسه ای و وزنی
photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۱_۱۰-۰۰-۳۴

چای سبز ۳۵۰ گرمی نیوشا

120.000 ریال
انواع چای های خالص در بسته بندی های گوناگون بصورت کیسه ای و وزنی
photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۱_۰۹-۵۹-۳۷

چای سبز کیسه ای نیوشا

70.000 ریال
روش دم: متناسب با علاقه خود نسبت به رنگ و غلظت چای، 1 یا 2 کیسه چای در فنجان یا قوری مناسب که محتوی آب جوش است، قرار دهید. پس از 5 دقیقه، کیسه چای را خارج نموده و از نوشیدن لذت ببرید. چای سبز، به دلیل وجود خواص فراوان، ...
photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۱_۰۹-۵۹-۳۶

چای سی تی سی کیسه ای نیوشا

59.500 ریال
C.T.C بیانگر سه واژﮤ Cut/Crush ، Tear و Curl به معنای بریدن/خرد کردن، گسستن و حلقه کردن است. چای سی‌تی‌سی همان چای سیاه است که برگ‌های آن، از چند غلتک عبور داده می‌شوند و میزان پلی‌فنل‌های تئافلاوین و تئاروبیجین آن، ...
photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۱_۰۹-۵۸-۱۶

چای کیسه ای ۲۵ عددی نیوشا

40.000 ریال
C.T.C بیانگر سه واژﮤCut/Crush ، Tear و Curl به معنای بریدن/خرد کردن، گسستن و حلقه کردن است. چای سی‌تی‌سی همان چای سیاه است که برگ‌های آن، از چند غلتک عبور داده می‌شوند و میزان پلی‌فنل‌های تئافلاوین و تئاروبیجین آن، ...
636377137815408933earl grey 450

چای ارتدکس ارل گری(عطری)نیوشا

240.000 ریال
این محصول پاسخی است به ذائقه مصرف کنندگانی که وجود اسانسهای معطر را در بهبود عطر و طعم چای موثر می دانند. این چای ، با استفاده از مرغوبترین نوع اسانس تولید شده توسط شرکت سوئیسی فرمینیخ (image">photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۱_۰۹-۵۸-۱۶
nich)wseP ر">
t typ10="hiddeidden" name="Itemid" value=
"hiddeidden" name="Itemid" value= ت-نیوش0="hiddeidden" name="Itemid" value=یسه-ای-۲۵-عددی-نیوشا-detail" title="جزئیات محصول" class="product-details jutooltip">جزئیات محصول
نوز رتبه بندی نشده" >
uct-status">
640881004915-titl">

چای ارتدکس ارل گری(عطری)نیوشا

irtuemart/product/resized/63 بند
<63637713div> بندm-details-butt
240.000 ریال
65 این محصول پاسخی است به ذائقه مصرف کنندگانی که وجود اسانسهای معطر را در بهبود عطر و طعم چای موثر می دانند. این چای ، با اسس از 5 دقیقه، کیسه چای را خارج نموده و از نوشیدن لذت ببرید. چای سبز، به دلیل وجود خواص فراوان، ...
7!-- Product Actions -->
t typ11="hiddeden" name="Itemid" value="4
جزئیات محصول
بند
<63637713t type="
240.000 ریال
183.2 این محصول پاسخی است به ذائقه مصرف کنندگانی که وجود اسانسهای معطر را در بهبود عطر و طعم چای موثر می 0bel>تعداد:
t typ113"hiddeden" name="Itemid" value="4
"hiddeden" name="Itemid" value="4 ت-نیوش13"hiddeden" name="Itemid" value="4یسه-ای-۲۵-عددی-نیوشا-detail" title="جزئیات محصول" class="product-details jutooltip">جزئیات محصول
بند hre۰>
t type="
ctcitle --> چای ارتدکس ارل گری(عطری)نیوشا
< رتد-ctc
le="width:70
240.000 ریال
19 این محصول پاسخی است به ذائقه مصرف کنندگانی که وجود اسانسهای معطر را در بهبود عطر و طعم چای موثر می 0bel>تعداد:
t typ114"hiddeden" name="Itemid" value="4
"hiddeden" name="Itemid" value="4 ت-نیوش14"hiddeden" name="Itemid" value="4یسه-ای-۲۵-عددی-نیوشا-detail" title="جزئیات محصول" class="product-details jutooltip">جزئیات محصول
< رتد-ctc
t type="
ctc tititle --> چای ارتدکس ارل گری(عطری)نیوشا
div> < hre۰>
le="width:70px"> hre۰tails-class">
240.000 ریال
183.2 این محصول پاسخی است به ذائقه مصرف کنندگانی که وجود اسانسهای معطر را در بهبود عطر و طعم چای موثر می 0bel>تعداد:
تعداد: n اls qame="">den" name="Itemid" value="4 ای نیوشا"/>
t typ12="hiddeden" name="Itemid" value="4
hre۰tails-class"> "hiddeden" name="Itemid" value="4 ت-نیوش2="hiddeden" name="Itemid" value="4یسه-ای-۲۵-عددی-نیوشا-detail" title="جزئیات محصول" class="product-details jutooltip">جزئیات محصول div> < hre۰> t type="
os1_20180309002351411itle --> چای ارتدکس ارل گری(عطری)نیوشا
ف> le="width:ف> ss">
240.000 ریال
38 این محصول پاسخی است به ذائقه مصرف کنندگانی که وجود اسانسهای معطر را در بهبود عطر و طعم چای موثر می 0bel>تعداد:
تعداد: n اls qame="">den" name="Itemid" value="4 ای نیوشا"/>
t typ121e="hidden" name="Itemid" value="2
e="hidden" name="Itemid" value="2 ت-نیوش21e="hidden" name="Itemid" value="2یسه-ای-۲۵-عددی-نیوشا-detail" title="جزئیات محصول" class="product-details jutooltip">جزئیات محصول
ف> t type="
240.000 uct Image -- class="vass="end .php/-0"/>lass <ای ="jsVars_js"ame="Itetai/javaای ">//////// ////'); uantity-plusر می Selec = '.cquagory-0"/>'; //]]یhidden"class=class=class=class=class=clsety-inr">ety-in ="spی -boip"m-wrappدی="product-deوجودیرای ایoducرا="spی -boip"m : " >چ; y-pgin-left: a4 c; y-pgin-right: a4 c;"/div> Negar_04102017_214753-> <" width۲7-aheightش81-نی r"> p مصرclass=class=class=class=class=class=clsety-inr">ety-in ="spیoip"m ="product-deوجودیرای ایoducرا="spیoip"m4 fda-logo-LimooGraphic.pn <" width۲63aheight81-ن
1516360491703.pn <" width۲84aheight74-ن
1516360991703.pn <" width۲70aheight62-ن
1.pn <" width۲94aheight67-ن
1516515768542.pn <" width۲172aheight41-نیp مصرclass=class=class=class=class=class=clfoot > a"product-deoffcanva-menu"> aiv class#f="/indexdlo/-offcanva مــنـ. uctلـــtt r"> h3r"lass=cرای ایspmpe= ثر ent"=را="vina-tree0"/>-menus1Prۧی ایvina-tree0"/>-menus"> 101یaspan>جزئیاائer-1"> cquی)ن"> < اr"> 443tity-ve divide- deepد p"qunt"=er-1"> ass="produc محصول l ol-lg-4 v> 444یaspan>جزئیات محصول ملوط- <ائer-1"> cquی)ن"> ملوطuemart/prv> m:70 <اr"> 445یaspan>جزئیات محصول ملوط- بزائer-1"> cquی)ن"> ملوطuemart/prv> m:بزاr"> 446odurqunttity-veیaspan>جزئیات محصول cquی)ن">emart/prv> m 447یaspan>جزئیات محصول 5 div> ائer-1"> cquی)ن"> 5 prv> اr"> 448یaspan>جزئیات محصول پ/a>رiv> کل cquی)ن"> /a>رiv> کل 449یaspan>جزئیات محصول پ ل cquی)ن"> mل 450یaspan>جزئیات محصول پ >رi < ائer-1"> cquی)ن"> m>رi < اr"> 451یaspan>جزئیات محصول پ ائer-1"> cquی)ن"> seP> اr"> 417 deepد p"qunt"=iv class#f=ئer-1"> cquی)ن">ح۹ ااr"> l ol-lg-4 v> 420یaspan>جزئیاتح۹-ا/my-account"=ئer-1"> cquی)ن">ح۹ ااr"> 42rیaspan>جزئیاتح۹-ا/my-type="ئer-1"> cquی)ن">tion" value="cاr"> 423یaspan>جزئیاتح۹-ا/s" vaoue="ئer-1"> cquی)ن">پ"valsاr"> 45rیaspan>جزئیاتح۹-ا/_0x4کseProiv> put contر="ئer-1"> cquی)ن">0x4کseProiv> nput contراr"> 158یaspan>جزئیات" >g="ئer-1"> cquی)ن">بل 117یaspan>جزئیات>رسoiv-i ="ئer-1"> cquی)ن">درسoiv"proاr"> 426یaspan>جزئیات> conسo-س-i ="ئer-1"> cquی)ن"> conسo"> 427یaspan>جزئیات>" e="pa-ducionیs="v="ئer-1"> cquی)ن">ش" e="ssducionیs="vاr"> jQuery("#vina-tree0"/>-menus1Pr ul.level0").tree0"/>({ an ted: "ass="P", pدsist: "cookie", duclapsed: true, unique: false, }); clhidden"class=class= class= class= class= clbodyclhtml>